Dataskydd / Sekretesspolicy

Tack för visat intresse för vår e-butik. Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på stort allvar. Nedan hittar du mer information om hur vi använder dina personliga data.

Åtkomst och lagring

Du kan välja att besöka vår webbsida utan att ange dina personuppgifter. Varje gång du besöker en webbsida sparas dock vissa uppgifter automatiskt i en loggfil på den berörda webbservern, inklusive namnet på den begärda sidan, din IP-adress, tid och datum för besöket, mängden överförd data och namn på leverantören som skickade dataförfrågan (åtkomstdata). Dessa loggfiler granskas enbart utifrån hur de kan göra din framtida användning av webbsidan och våra tjänster bättre. Detta tjänar till att skydda våra rättmätiga intressen i enlighet med artikel 6 paragraf 1 mening 1 punkt f i dataskyddsförordningen (GDPR) på så sätt att det ger en korrekt bild av vårt utbud, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning. Samtliga loggfiler raderas senast tio dagar efter ditt senaste besök.

Utomstående värdtjänsteleverantörer

puzzle & play använder en utomstående leverantör av webbhostingtjänster. Detta tjänar till att skydda våra rättmätiga intressen på så sätt att det ger en korrekt bild av vårt utbud, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning. Alla data som samlas in när du använder denna sida eller fyller i dina uppgifter i vår e-butik behandlas på denna leverantörs servrar. Behandling sker enbart på andra servrar i enlighet med villkoren häri.
Denna tjänsteleverantör har sitt säte, inklusive de berörda servrarna, i ett land inom EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter du frivilligt delar med dig av när du gör en beställning eller kontaktar oss (t.ex. via vårt kontaktformulär eller e-post). Om ett fält är märkt obligatoriskt innebär detta att vi behöver informationen för att verkställa avtalet. Om du inte anger denna information kommer du inte att kunna göra en beställning eller kontakta oss. Se respektive fält för mer information om vilka uppgifter detta omfattar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt b i dataskyddsförordningen. När avtalet har uppfyllts eller ditt kundkonto har raderats kommer behandlingen av dina personuppgifter att begränsas och efter en bestämd period raderas i enlighet med gällande köplagstiftning, såvida du inte har givit oss ditt uttryckliga godkännande att fortsätta vår behandling eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver denna period i enlighet med gällande lagstiftning och informerar dig om detta häri..

Dataöverföring

För att kunna verkställa vårt avtal med dig i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt b under GDPR skickar vi över dina uppgifter till kurirföretaget vars uppgift är att utföra leveransen. Detta sker endast i den utsträckning som krävs för att de beställda varorna ska kunna levereras inom angiven tid. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer under beställningsprocessen kan vi även komma att skicka över betalningsuppgifter till kreditinstitutet vars uppgift är att verkställa betalningen samt, om tillämpligt, berörda leverantörer av betalningstjänster anlitade av oss eller den valda betalningstjänsten. Ifall du skapar ett konto hos dem kan även den valda tjänsteleverantören komma att samla in dessa uppgifter separat. Om så är fallet kommer du att ombes logga in på detta konto med dina inloggningsuppgifter under beställningsprocessen. I dessa fall omfattas processen av respektive tjänsteleverantörs sekretesspolicy.

Dataöverföring till kurirtföretag

Vi kan, baserat på ditt uttryckliga godkännande under eller efter beställningsprocessen, komma att delge din e-postadress till det valda kurirföretaget i enlighet med artikel 6 (1) 9 punkt a under GDPR i syfte att låta kurirföretaget kontakta dig direkt med leveransinformation.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande genom att skriva till nedan angivna adress eller genom att informera kurirföretaget direkt på kontaktadressen nedan. Om du väljer att dra tillbaka ditt godkännande kommer vi att radera alla uppgifter med anknytning till det angivna syftet, såvida du inte uttryckligen godkänner vår fortsatta användning därav eller vi utnyttjar vår rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, beskriven häri.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Tyskland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

E-postutskick och brevreklam

Registreringsfria e-postutskick och dina rättigheter
Om vi får tillgång till din e-postadress i samband med ett produkt- eller tjänsteköp och du inte uttryckligen motsätter dig detta förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden om liknande produkter till din e-postadress i enlighet med avsnitt 7 para. 3 under UWG (tyska lagen om skydd mot illojal konkurrens).
Detta syftar till att skydda våra legitima marknadsföringsintressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning.
Du kan när som helst motsätta dig denna användning genom att skicka ett meddelande till adressen nedan eller klicka på länken inkluderad i varje individuellt utskick. Detta medför inga extra kostnader utöver de relaterade överföringskostnaderna.
Nyhetsbrevet skickas via en tjänsteleverantör med vilken vi delar dina relaterade personuppgifter. Denna tjänsteleverantör har sitt säte i ett land inom EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Brevreklam och dina rättigheter

Vi förbehåller oss även rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress i marknadsföringssyfte, t.ex. för att skicka erbjudanden och produktinformation med posten. Detta syftar till att skydda våra legitima marknadsföringsintressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning.
Reklamutskicken skickas via en tjänsteleverantör med vilken vi delar dina relaterade personuppgifter. Du kan när som helst motsätta dig denna användning genom att skicka ett meddelande till någon av de nedan angivna adresserna.

Behandling av data för betalningsändamål

Behandling av personuppgifter vid val av betalningsmetoden Klarna faktura
För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här . Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy .

Integrering av förtroendemärkningen "Trusted Shops"

För att kunna visa förtroendebeviset "Trusted Shops" och insamlade kundbedömningar samt erbjuda Trusted Shops-produkter till våra köpare har vi integrerat förtroendemärket "Trusted Shops" i vår webbsida. Detta syftar till att skydda våra legitima, optimala marknadsföringsintressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning. Förtroendemärket "Trusted Shops" och dess associerade tjänster beviljas av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.
När förtroendemärket hämtas sparar webbservern automatiskt en loggfil innehållande bland annat din IP-adress, datum och tid för hämtningen, överförd datavolym och mottagande internetleverantör (åtkomstdata). Denna åtkomstdata behandlas ej och skrivs automatiskt över senast 70 dagar efter ditt senaste besök.
Uppgifter utöver de ovanstående kommer enbart delas med Trusted Shops om du har gett detta ditt uttryckliga godkännande eller du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter avslutad beställning eller redan har registrerat dig hos Trusted Shops. Om så är fallet omfattas detta av avtalet mellan dig och Trusted Shops.

Webbkakor och webbanalyser

För att ditt besök hos oss ska bli så bekvämt som möjligt och för att möjliggöra vissa funktioner, såsom anpassad produktvisning, använder vi olika typer av webbkakor. Detta syftar till att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR på så sätt att det låter oss optimera presentationen av vårt utbud, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning. Webbkakor (eller cookies) är små textbaserade datafiler som sparas automatiskt på din enhet när du besöker en webbsida. Vissa kakor raderas så snart du stänger ner ditt webbläsarfönster (så kallade sessionskakor). Andra kakor blir kvar på din enhet och hjälper oss att känna igen dig vid ett framtida besök (så kallade beständiga kakor). Du kan se hur länge olika kakor sparas genom att gå till översiktsmenyn i din webbläsares cookie-inställningar. Du kan ställa in din webbläsare på att informera dig varje gång en sida vill spara webbkakor på din enhet, alternativt på att acceptera eller neka vissa eller samtliga webbkakor. Hur webbkakor behandlas varierar från webbläsare till webbläsare. För mer information om hur du ändrar dina cookie-inställningar, se respektive webbläsares hjälpavsnitt. Mer information om respektive webbläsares cookie-inställningar:   
Internet Explorer™
Firefox™
Chrome™
Safari™
Opera™

Om du väljer att inte godkänna våra webbkakor kan en del funktioner sluta fungera.

Google Analytics och webbanalyser

Om du har givit ditt godkännande i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt a under GDPR kommer dina personuppgifter att behandlas med Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google LLC (www.google.com). Detta syftar till att skydda våra rättmätiga intressen på så sätt att det låter oss optimera presentationen av vårt utbud, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning. Google Analytics 360 erbjuder funktioner som möjliggör analys av hur användare navigerar webbsidor, däribland webbkakor. Den automatiskt insamlade informationen överförs och lagras vanligtvis på Googles servrar i USA. Genom att aktivera webbläsarens inkognitoläge när du surfar på vår webbsida döljs delar av din IP-adress under överföringar som sker inom EU eller andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall kommer din IP-adress att överföras i sin helhet – och därefter reduceras – till Googles servrar i USA. Den anonyma IP-adress som skickas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics lagras alltid åtskild från annan Google-data.
Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat under skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Gällande certifikat går att finna här. Som ett resultat av avtalet med USA har EU-kommissionen etablerat en standard för dataskydd för företag som certifieras under skölden.
Du kan förhindra att Google får tillgång till data insamlad av webbkakor relaterat till din användning av vår webbsida (inklusive din IP-adress) samt deras behandling av densamma genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin.
Alternativt kan du klicka på följande länk för att förhindra att Google Analytics samlar in information om dig i framtiden. När du klickar på länken sparas en avregistreringskaka på din valda enhet. Om du rensar lagrade webbkakor måste du klicka på länken igen.

Annonsering via marknadsföringsnätverk

Användning av Google Adwords
Vi använder Google Adwords för att annonsera vår webbsida på Google och tredjepartssidor. Genom att använda vår webbsida aktiverar du automatiskt Googles så kallade remarketing-kakor. Dessa webbkakor använder sig av anonyma cookie-ID för att, baserat på dina besökta sidor, aktivera intressebaserad annonsering. Detta syftar till att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR på så sätt att det optimerar marknadsföringen av vår webbsida.
Eventuell ytterligare behandling sker enbart om du har accepterat att din webb- och apphistorik kopplas till ditt Google-konto och används för att anpassa annonserna du ser online efter dig personligen. Om så är fallet kommer alltså Google, om du är inloggad på ditt konto när du besöker vår webbsida, använda dina data i kombination med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. I detta syfte kommer Google att skapa en tillfällig länk mellan dina personuppgifter och Google Analytics-data.
Google Adwords Remarketing är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com). Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat under skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Gällande certifikat går att finna här. Som ett resultat av avtalet med USA har EU-kommissionen etablerat en standard för dataskydd för företag som certifieras under skölden.
Om du vill inaktivera remarketing-kakor kan du göra det här. As a result of this agreement between the US and the European Commission, the latter has established an adequate level of data protection for companies certified under the Privacy Shield.
Om du vill inaktivera remarketing-kakor kan du göra det här.  Du kan även kontakta Digital Advertising Alliance för att få mer information om cookie-inställningar.

Plugins från sociala nätverk

Videoplugins från YouTube
On our web pages own contents (and if necessary third) are merged over Youtube video Plugins. This content is provided by Google LLC (“Provider”). Youtube is operated by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Innehållet på vår webbsida (vårt eget och tredjepartsinnehåll) omfattar videoplugins från YouTube. Detta innehåll tillhandahålls av Google LLC ("leverantören"). YouTube drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Videor från YouTube omfattas av de utökade datasäkerhetsinställningarna. Detta innebär att ingen kundinformation samlas in eller lagras av YouTube såvida inte användaren spelar upp videon. Detta syftar till att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR på så sätt att det optimerar marknadsföringen av vårt utbud.
Datainsamlingens syfte och omfattning, information om leverantörers behandling och användning av personuppgifter, inställningsalternativ för skydd av personuppgifter samt dina associerade rättigheter går att finna i Googles sekretesspolicy.

Bedömningspåminnelser

Bedömningspåminnelser från Trusted Shops
Om vi har ditt godkännande i enlighet med avsnitt 7 paragraf 3 under UWG (tyska lagen om skydd mot illojal konkurrens) kan vi komma att skicka din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln, Tyskland, i syfte att låta dem skicka dig bedömningspåminnelser via e-post. Du kan när som helst dra tillbaka detta godkännande genom att skicka ett meddelande till ett av kontaktalternativen nedan, alternativt direkt till Trusted Shops.

Kontaktalternativ och dina rättigheter

I egenskap av berörd part har du följande rättigheter:

Om du har frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter eller hur du korrigerar, blockerar eller raderar data, drar tillbaka ditt samtycke eller motsätter dig behandlingen av en viss typ av data, vänligen kontakta vår datasäkerhetsrepresentant:

puzzle & play GmbH
Matthias Weiss
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt
Tyskland
privacy@puzzleyou.se

Rätt att göra invändningar

Du har rätt, i den mån vi behandlar dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning, att göra invändningar mot denna behandling. Om uppgifterna behandlas för direkta marknadsföringsändamål har du rätt att utöva denna rätt när som helst i enlighet med ovan. Om behandlingen sker av andra skäl har du endast rätt att göra sådana invändningar om det finns skäl som hänför sig till din specifika situation.
När du har gjort en sådan invändning får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.